Thuận Bắc: Phát động đợt thi đua cao điểm

(NTO) UBND huyện Thuận Bắc vừa phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn huyện từ ngày 1-4 đến ngày 30-4.

Nội dung thi đua tập trung các hoạt động tuyên truyền các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế; phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Năm an toàn giao thông”…gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng đầu năm đề ra.