Kênh phát thanh - truyền hình riêng của quân đội

Sáng 19-5, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập hai phòng Phát thanh Quân đội Nhân dân và Truyền hình Quân đội Nhân dân thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

Sau khi thành lập, Trung tâm là cơ quan báo hình, báo nói trực thuộc Tổng cục Chính trị với chức năng là cầu nối thông tin giữa lãnh đạo, chỉ huy của Quân đội và cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân.

Trung tâm có nhiệm vụ tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng của đất nước và của các đơn vị, địa phương trên cả nước; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trung tâm cũng sẽ tuyên truyền hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng; quảng bá hình ảnh Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam…

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Trung tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong hoạt động của báo chí quân đội nói riêng và báo chí cả nước nói chung.

Giao nhiệm vụ cho Trung tâm, Trung tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ cho phép thiết lập và đưa vào hoạt động Kênh Phát thanh-Truyền hình Quân đội độc lập, phát sóng hàng ngày, phấn đấu phát sóng buổi đầu tiên vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2011.

Trung tâm cũng cần nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, đưa hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng vào hoạt động có nề nếp; tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt sâu sắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng Trung tâm.

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phát thanh và truyền hình, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; coi trọng việc phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt, đơn vị điển hình tiên tiến, kịp thời rút kinh nghiệm để chương trình ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Trung tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ban, ngành của Trung ương, xây dựng, phát triển Trung tâm và Kênh phát thanh truyền hình độc lập của Quân đội cho tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ tuyên truyền, sự mong đợi của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Theo TTXVN/Vietnam+