Chọn mặt gửi vàng

Ta đi chọn mặt gởi vàng - Phải suy, phải xét rõ ràng phân minh

Ta đi chọn mặt gởi vàng

Phải suy, phải xét rõ ràng phân minh

Chọn người tài, đức thay mình

Hết lòng vì nước, tận tình vì dân

Nêu cao nghị lực tinh thần

Trăm công nghìn việc chuyên cần đôi vai

Phiếu bầu ghi chọn tên ai

Gởi niềm tin ở tương lai nước nhà…