Giới thiệu sách: Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Đoàn Duy Thành vừa hoàn thành cuốn sách "Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh". Sách do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành và ra mắt sáng ngày 17-5 tại Hà Nội.

Tác giả Đoàn Duy Thành đã viết cuốn sách qua một quá trình dài nghiền ngẫm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tài liệu, sách báo viết về Người. Ông quan niệm đây cũng là nhiệm vụ của một người đảng viên, đồng thời để giáo dục, rèn luyện cho con cháu làm người có ích cho gia đình, cho xã hội, và cũng là để góp phần nhỏ bé với các nhà lý luận, các nhà hoạch định chính sách quốc gia nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Cuốn sách dầy gần 200 trang, được chia làm bốn chương: Chương 1 "Từ tuổi thơ ấu đến ngày xuất dương'' , Chương 2 ''Ra nước ngoài tìm đường giành lại Độc lập- Tự do cho Tổ quốc'', Chương 3 ''Giữ cơ nghiệp khó hơn dựng cơ nghiệp'' và Chương 4 ''Chín năm trước khi đi gặp cụ Các Mác và cụ Lê-nin''.

Nguồn Báo Nhân Dân online