Tổ chức bảo đảm giao thông trên tuyến đường 16 Tháng 4 để phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021

Ngày 15-10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5598/UBND-TCDNC về tổ chức bảo đảm giao thông trên tuyến đường 16 Tháng 4 để phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nội dung đề xuất của Sở Giao thông vận tải cụ thể như sau:

1. Cấm các phương tiện tham gia lưu thông trên đoạn tuyến đường 16 tháng 4 (từ nút giao đường 16 Tháng 4 với đường Nguyễn Tri Phương đến nút giao đường 16 Tháng 4 với Nguyễn Khoái) theo khung thời gian như sau:

- Từ 7 giờ 00 phút ngày 22-10-2021 đến 9 giờ 00 phút ngày 22-10-2021;

- Từ 06 giờ 30 phút ngày 23-10-2021 đến 9 giờ 00 phút ngày 23-10-2021.

Tổ chức 2 chốt lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông trên đường 16 Tháng 4 tại điểm giao đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Khoái để hướng dẫn, điều tiết giao thông theo khung thời gian như trên.

Trung tâm Thương mại Vincom+ Phan Rang-Ninh Thuận, số 122, đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm)
là nơi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021.

2. Tổ chức hướng dẫn các phương tiện ô tô lưu thông trên 1/2 đường 16 Tháng 4 (từ nút giao đường 16 Tháng 4 với đường Nguyễn Tri Phương đến nút giao đường 16 Tháng 4 với Nguyễn Khoái) để hạn chế các phương tiện tham gia giao thông theo khung thời gian như sau:

- Từ 0 giờ 00 phút ngày 20-10-2021 đến 07 giờ 00 phút ngày 22-10-2021;

- Từ 9 giờ 00 phút ngày 22-10-2021 đến 06 giờ 30 phút ngày 23-10-2021;

- Từ 9 giờ 00 phút ngày 23-10-2021 đến hết ngày 23-10-2021.

Giao Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo Ban Chỉ huy diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2021 tổ chức phối hợp với UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, thời gian cụ thể để thực hiện trong các khung thời gian cấm và hạn chế khi tổ chức diễn tập, đảm bảo chặt chẽ, theo quy định.