Công văn của Cục Thuế tỉnh: Triển khai Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 5418/CT-TTHT, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Cục Thuế tỉnh triển khai Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.