Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bác Ái và Ninh Sơn

Ngày 10-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh do đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 6 gia đình người có công với cách mạng ở các xã Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Đại (Bác Ái) và 6 gia đình người có công với cách mạng ở xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn (Ninh Sơn).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng thi đua lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu ở xã Quảng Sơn và Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công xã Phước Tiến (Bác Ái).