Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Ngày 9-9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Tài chính, nhất là báo cáo nhận diện rõ những công việc cần làm, phải làm; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để có biện pháp cải thiện các chỉ số CCHC trong những tháng còn lại của năm 2021. Bên cạnh đó, Sở Tài chính còn triển khai đầy đủ các kế hoạch của UBND tỉnh, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ công tác của đơn vị... Qua kiểm tra, Đoàn công tác cũng đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần phải khắc phục để dần cải thiện các chỉ số trong năm 2021 và các năm tiếp theo một cách ổn định và bền vững, đặc biệt là chỉ số cải cách tài chính công do Sở Tài chính phụ trách.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà UBND tỉnh giao, Sở Tài chính cần rà soát kỹ, có biện pháp cụ thể để tập trung hoàn thành, quyết tâm đến cuối năm 2021 phải hoàn thành theo kế hoạch không được để chậm trễ. Đối với 5 nhóm chỉ số CCHC, từng sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tài chính phải cải thiện tăng ổn định, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đưa Ninh Thuận nằm trong tốp các tỉnh khá của cả nước. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, người đứng đầu các đơn vị phải thể hiện rõ trách nhiệm, quyết tâm cao; phải thể chế hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đó gắn với thi đua, khen thưởng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu cụ thể, công khai, minh bạch trong việc đánh giá hằng năm đối với các đơn vị làm tụt giảm chỉ số về CCHC của tỉnh. Đối với Sở Tài chính rà soát các nội dung thành phần của các chỉ số để tham mưu quyết liệt và dứt khoát, trong đó cần xử lý, sắp xếp nhà đất phải quyết liệt, rõ ràng và dứt khoát; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công phải có tiêu chí, tiêu chuẩn; tham mưu văn bản quản lý phải nhanh, kịp thời, chuẩn mực, kỹ lưỡng; tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương còn sai sót, chậm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách.

Đối với các kiến nghị của Sở Tài chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm tra, đặc biệt là Sở Nội vụ tổng hợp, xem xét để tham mưu thang điểm đánh giá CCHC chuẩn xác hơn trong năm 2021 và các năm tiếp theo.