Tổ Khảo sát số 1 của Tỉnh ủy: Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Kế hoạch số 113-KH/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp đối với Huyện ủy Thuận Bắc

Ngày 9-9, Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc trực tuyến với Huyện ủy Thuận Bắc về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-10-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 11-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Qua kết quả kiểm tra 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 113-KH/TU về phát triển công nghiệp, huyện Thuận Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với địa phương nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó, đã thu hút ngày càng nhiều các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư và bước đầu phát huy được hiệu quả; một số dự án sản xuất năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời được đầu tư đi vào hoạt động, góp phần phát tr iển kinh tế - xã hội địa phương. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 26,5%, tăng 8,5% so với chỉ tiêu. Bên cạnh đó, huyện phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 9 dự án điện năng lượng với tổng công suất 984,16 MW; trong đó, có 4 dự án với tổng công suất 595MW đã được đưa vào vận hành. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng vào khu công nghiệp đã có những bước chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Du Long để thu hút các dự án đầu tư.

Thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công nghiệp chế biến và phát triển năng lượng tái tạo; tập trung kêu gọi đầu tư vào các ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ để tạo tăng trưởng bứt phá, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Du long. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt 27,5%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đến năm 2025 ước đạt 8.838 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thuận Bắc là một trong 2 huyện có nhiều lợi thế phát triển và là trụ cột về phát triển công nghiệp của tỉnh, do đó Huyện ủy Thuận Bắc cần tiếp tục bổ sung kết quả đạt được trong 5 năm qua một cách hoàn chỉnh. Trong đó, cần đánh giá rõ tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp của địa phương; đồng thời, tổ chức khai thác tài nguyên một cách hợp lý để phát triển; cụ thể hóa các kết quả đạt được thông qua tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo; phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp kịp thời; tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nhằm tạo bước đột phá, góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế- xã hội của địa phương.