Đảng bộ thị trấn Phước Dân: Tăng cường công tác quản lý đảng viên

Đảng bộ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) có tổng số 473 đảng viên (ĐV), trong đó có 135 ĐV hưu trí (chiếm tỷ lệ trên 28,54%), hình thành 28 chi bộ, bao gồm: 15 chi bộ khu phố, 10 chi bộ trường học, 3 chi bộ cơ quan (Quân sự, Công an và Trạm Y tế thị trấn). Do đặc điểm có số lượng ĐV lớn và số chi bộ trực thuộc nhiều, những năm qua Đảng ủy thị trấn đã tăng cường lãnh đạo công tác quản lý ĐV, coi đây là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ngô Khánh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Dân cho biết: Trong tổng số các Bí thư chi bộ khu phố, có 11 đồng chí là cán bộ hưu trí, phần nhiều các Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố cũng là ĐV hưu trí, điều đó cho thấy các ĐV nghỉ hưu vẫn tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm với tổ chức. Ngoài ĐV của Đảng bộ, Phước Dân còn có 657 ĐV đương chức về sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn thị trấn, tuy 1 năm chỉ có 2 kỳ họp nhưng cái hay là các ĐV này đều có tinh thần xây dựng khu phố, địa phương. Cụ thể mỗi năm các ĐV sinh hoạt nơi cư trú đóng góp 200.000 đồng cho chi bộ khu phố, từ nguồn này chi bộ sửa chữa loa, trang thiết bị, bàn ghế ở trụ sở khu phố. Đối với địa phương, để gần dân, sát dân, các đảng ủy viên đều được phân công tham gia sinh hoạt trên địa bàn các khu phố, có trách nhiệm báo cáo tình hình ĐV tại chi bộ đó cho Ban Thường vụ Đảng ủy.

Với cách làm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phước Dân đã chỉ đạo thực hiện có nền nếp công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng đúng theo quy định; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đơn cử năm 2020 Đảng ủy thị trấn có 1 cuộc kiểm tra 28 chi bộ trực thuộc về việc xây dựng Quy chế làm việc gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ sau đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 và 1 cuộc giám sát về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, các chi bộ tự thực hiện kiểm tra, giám sát 29 cuộc, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Đáng chú ý là chú trọng rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, theo đó đã đề nghị huyện khai trừ 1 ĐV, xóa tên 11 trường hợp (trong đó đã xóa tên 9 trường hợp và cho ra khỏi Đảng 2 trường hợp).

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong các Bí thư chi bộ khu phố (cán bộ hưu trí), có một số đồng chí như Võ Thành Danh, Mai Bá Viễn, Nguyễn Ngọc Lễ từng là cán bộ trong hệ thống chính trị thị trấn nên việc quản lý địa bàn thuận lợi. Theo đồng chí Phú Anh Lân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn, hiện nay tất cả ĐV làm việc ở thị trấn đều về sinh hoạt tại các chi bộ khu phố; dù không có cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng Đảng, nhưng nhờ cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thị trấn, đặc biệt là cấp ủy các chi bộ trên địa bàn dân cư phát huy vai trò trách nhiệm nên công tác quản lý ĐV hiệu quả. Trong các chi bộ khu phố, nổi bật là chi bộ khu phố 5 có 54 ĐV, trong đó 70% là ĐV hưu trí, do đông ĐV hưu trí nên chi bộ chia ra nhiều tổ đảng để dễ quản lý, đôn đốc ĐV.

Theo đồng chí Ngô Khánh, nhờ làm tốt công tác quản lý ĐV, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thị trấn Phước Dân được nâng lên. Đặc biệt trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy và ĐV các chi bộ khu phố thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với địa phương. Đơn cử chức trách Tổ trưởng Tổ bầu cử đều do Bí thư các chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố đảm nhiệm. Ngoài ra, theo Ban Chỉ đạo bầu cử thị trấn Phước Dân, toàn thị trấn có 11 Tổ bầu cử, trung bình mỗi tổ 21 thành viên thì hầu hết đều là ĐV, trong đó có 54 ĐV là giáo viên được Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phước Dân trưng dụng tham gia các Tổ bầu cử.

Làm tốt công tác quản lý ĐV trên địa bàn, bao gồm ĐV trong Đảng bộ và ĐV nơi cư trú, Đảng ủy thị trấn Phước Dân đã đúc kết được bài học kinh nghiệm quý báu, đó là phân tổ quản lý và phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ trưởng. Bài học này được Huyện ủy Ninh Phước ghi nhận và triển khai nhân rộng trong toàn Đảng bộ huyện.