Niềm tin và kỳ vọng hướng về Đại hội XIII của Đảng

 

Ông Trương Nghiệp Vũ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ hưu trí phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang tạo ra không khí phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trước sự kiện trọng đại của đất nước, tôi cảm nhận được sự quyết tâm, đoàn kết vì mục tiêu đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn mới. Theo tôi, quá trình chuẩn bị Đại hội, nhất là công tác nhân sự thể hiện qua Hội nghị Trung ương 14, 15 đã tác động sâu sắc đến niềm tin của Nhân dân cả nước. Tôi tin rằng các hội nghị trên đã xây dựng được các đồng chí có phẩm chất, đạo đức và tài năng tiêu biểu, xứng tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới để Đại hội bầu chọn vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bên cạnh quyết liệt chống tham nhũng, gần đây là thành công về khống chế đại dịch COVID-19 và tăng trưởng kinh tế, đã góp phần khẳng định thêm vào thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta. Tôi mong Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục phát huy thành tựu nhiệm kỳ qua, quy tụ được trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân có những quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên chuyển biến mới, bứt phá để đưa đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ như các mục tiêu mà Dự thảo Báo cáo Chính trị đã đề ra. Đặc biệt tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng thành công sẽ dẫn dắt, tạo thế cho tỉnh ta “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới.

 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp (DN), ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển DN. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm kỳ mới, DN mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các chính sách pháp luật liên quan đến DN được hoàn thiện, đồng bộ, khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư; bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa, cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với DN. Đặc biệt, DN mong muốn được kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật, việc thực thi của cán bộ. Các chính sách hỗ trợ phát triển DN cần thiết thực, phù hợp; khuyến khích doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi mong muốn chính quyền thực sự đồng hành cùng DN, chuyển từ quản lý sang phục vụ DN.