Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 26-1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Trong năm 2020, Sở TN&MT đã tích cực chỉ đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định pháp luật đối với các dự án đã giao đất nhưng không triển khai, chậm tiến độ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật về TN&MT... Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho 79 tổ chức với diện tích trên 860 ha; tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 42 tổ chức, với diện tích 669,17 ha; tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 26 dự án và bàn giao mặt bằng trên 1.240 ha cho nhà đầu tư; triển khai 18 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 35 tổ chức trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên tại đề án “Quản lý rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ đến năm 2022”...

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2021, toàn ngành phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao, trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các lĩnh vực...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành TN&MT đạt được trong năm 2020; đồng thời đề nghị trong năm 2021, ngành TN&MT cần tập trung quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức nắm vững định hướng phát triển chung của tỉnh; thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời phát huy tinh thần “Đoàn kết-sáng tạo - kỷ cương - phát triển - tăng tốc - hiệu quả” theo phương châm hành động năm đã được UBND tỉnh đề ra. Triển khai kịp thời các chương trình, đề án trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt 28 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao trong năm 2021; thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong năm 2021 về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; tăng cường tổ chức đối thoại với với Nhân dân và doanh nghiệp nhằm giải quyết những vướng mắc tại cơ sở về các quy định pháp luật trên lĩnh vực đất đai; khẩn trương tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện...