Huyện ủy Ninh Sơn: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và các chỉ thị của Tỉnh ủy

Ngày 30-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và tham gia thảo luận, góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; nghe thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII); quán triệt Chỉ thị 03 và 05 của Tỉnh ủy: Về việc tổ chức tết Nguyên đán năm 2021; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện và các chỉ thị của Tỉnh ủy.