Đảng ủy phường Phủ Hà: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 8-12, Đảng ủy phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang -Tháp Chàm) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, Đảng ủy phường Phủ Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước khoảng trên 5,1 tỷ đồng, đạt 100,% so với chỉ tiêu giao, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Các hoạt động thương mai dịch vụ, công nghiệp-xây dựng duy trì sản xuất có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa giáo dục được quan tâm chỉ đạo, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt 100%; công tác quân sự- quốc phòng địa phương; quản lý trật tự đô thị được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; trong năm đã kết nạp 3 đảng viên mới …

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phủ Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Trong năm 2021, Đảng uỷ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng đất, xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình có công gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã khen thưởng 3 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.