Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12-2020

Ngày 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thông tin tổng quan tình hình kinh tế-xã hội nước ta năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; đồng chí Dương Văn Thành, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện cho giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta.

Tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung một số nội dung trọng tâm: Quan tâm rà soát, củng cố tổ chức đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới nội dung, phương pháp, đồng thời giữ vững nguyên tắc thông tin, báo cáo theo yêu cầu; xây dựng chương trình, công tác trọng tâm, xác định nhiệm vụ cụ thể, tăng cường liên kết thông tin với các bộ, ngành Trung ương, địa phương để kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt và tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hệ thống Tuyên giáo cả nước tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước năm 2020 và định hướng phát triển trong năm 2021; tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị tết Nguyên đán năm 2021; tiếp tục tuyên tuyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác kiểm soát hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm; các hoạt động lễ, hội, mừng Đảng, mừng Xuân; tăng cường công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội. Đồng chí cũng thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân những nội dung của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng như thông tin do các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị; qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, địa phương trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo cáo viên và tuyên truyền miệng năm 2020.