Hội nghị triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2021

Ngày 22-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác Mặt trận năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021.

Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh ta tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020; chương trình phối hợp hành động năm 2021; tổng kết chương trình hành động MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2018-2020; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2020. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành hiệp thương cử 21 vị tham gia vào Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được cử là thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng 11 cờ xuất sắc toàn diện, 16 cờ xuất sắc và 36 Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.