Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Tuyên giáo và phóng viên báo chí

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 26-11-2020 của Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 15-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Tuyên giáo, tuyên huấn của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Nỷ

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Tình hình và kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở trong tỉnh; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa XIV); kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIV); kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt sâu kỹ các nội dung trong chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TU của Tỉnh ủy và nghe hướng dẫn tổ chức các lớp học tập và triển khai Nghị quyết tại các chi, đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống.