Ninh Phước: Tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15-12, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện năm 2020.

Năm 2020, thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, các lực lượng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Công tác kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin giữa các ngành được tiến hành thường xuyên có hiệu quả. Trong năm, các lực lượng đã phối hợp tổ chức 26 buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp điều tra, khám phá 48/57 vụ việc, thu hồi tài sản 300 triệu đồng; triệt phá 26 tụ điểm đánh bạc; phối hợp tuần tra khu vực biên giới được 239 lượt; đăng ký kiểm chứng xuất nhập bến cho 179 lượt phương tiện.

Ninh Phước tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 03 của Thủ tướng Chính phủ; các lực lượng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phong-an ninh; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhằm giữ vững an ninh chính trị tại địa phương..