Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (Khóa XI), nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 14-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh (khóa XI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về công tác cán bộ chủ chốt của Hội LHPN tỉnh (khóa XI); nghe Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, hội nghị đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (Khóa XI), nhiệm kỳ 2016-2021.