HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức kỳ họp thứ 13

Trong 2 ngày 15 và 16-12, HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tập trung các giải pháp thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt 7,4%; chuyển dịch theo đúng hướng: thương mại - dịch vụ, công nghiêp - xây dựng; trong đó tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 62,6%; công nghiệp - xây dựng 30,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 4.077 tỷ đồng, tăng 4,7%, đạt 100,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 663 tỷ đồng, vượt 17% so kế hoạch. Trên các lĩnh vực: quản lý đô thị; giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%, cận nghèo còn 3,63%. Chất lượng đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Toàn cảnh HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức kỳ họp thứ 13. Ảnh: U.Thu

Năm 2021, thành phố tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó trọng tâm là phát triển đô thị du lịch; đồng thời tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 11 - 12%; trong đó thương mại - dịch chiếm tỷ trọng 64-65%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30 - 31%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%, cận nghèo dưới 4%...

Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố đối với đồng chí Trần Minh Nam do chuyển công tác khác. Đồng thời thông qua một số tờ trình, nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.