Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), xóa bỏ, giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường sắt, thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng đề ra những giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Phi Hùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Tuyến đường sắt Bắc–Nam đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 61 km nhưng có tới 70 đường ngang và lối đi dân sinh ngang qua đường sắt. Trong đó chỉ có 28 đường ngang hợp pháp, có rào chắn, người gác hoặc đèn cảnh báo tự động, còn lại hầu hết là đường đất vượt qua đường sắt, lòng đường không được lát tấm đan, tầm nhìn không được đảm bảo, nên nguy cơ xảy ra TNGT ở những lối đi dân sinh này là rất cao. Mặt khác, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân đi qua đường sắt ngày càng tăng; ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo ATGT đường sắt của người dân tham gia giao thông còn nhiều hạn chế dẫn đến nguy cơ gây ra TNGT đường sắt.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, trong 10 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ TNGT đường sắt, làm chết 2 người, tăng 1 vụ so với năm 2019. Nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, bất cẩn khi đi qua đường ngang dân sinh. Để đảm bảo ATGT đường sắt, thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với ngành Đường sắt và các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt; phối hợp với ngành đường sắt và các địa phương thống kê, rà soát lối đi dân sinh mở trái phép trên tuyến đường sắt để lập hồ sơ xóa bỏ dứt điểm các lối đi này; chủ động bố trí người cảnh giới, chốt gác tại một số đường dân sinh, các lối đi tự mở có nguy cơ cao gây TNGT, không để phát sinh thêm lối đi bất hợp pháp. Đồng thời, tổ chức đóng rào thu hẹp 14 lối đi tự mở trái phép; nâng cấp, cải tạo 13 đường ngang phòng vệ bằng biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động; cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đường bộ tại khu vực đường ngang Km 1416+716 thuộc địa bàn thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) và tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại địa bàn các huyện, thành phố, góp phần chống ùn tắc giao thông tại các vị trí này; cắm 70 biển báo “chú ý tàu hỏa” tại 70/70 lối đi dân sinh; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ, vạch dừng, gờ giảm tốc tại các đường ngang; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và giải quyết triệt để các điểm vi phạm về trật tự hành lang ATGT đường sắt; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường sắt, đường bộ đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Để góp phần giảm thiểu TNGT đường sắt trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, nhiệm vụ cấp thiết là tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT đường sắt tại các lối đi tự mở; rà soát, phân loại, lập hồ sơ quản lý các lối đi dân sinh qua đường sắt và các vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT đường sắt, không để phát sinh mới lối đi tự mở qua đường sắt; xử lý dứt điểm việc vi phạm hành lang ATGT.

Từ nay đến năm 2025, xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở trái phép, theo ông Trương Phi Hùng, trước mắt cần tập trung triển khai các biện pháp quản lý, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở trái phép theo quy định; nâng cấp các đường ngang và thực hiện các biện pháp đóng, rào thu hẹp lối đi dân sinh tại các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn TNGT đường sắt; nâng cấp, cải tạo mặt đường tại các lối đi và đường ngang, biển báo thành đường ngang có cần chắn tự động; phối hợp với các đơn vị và các địa phương bổ sung biển báo, vạch dừng tại các đường ngang trong phạm vi quản lý; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và giải quyết triệt để các vi phạm về trật tự hành lang ATGT đường sắt. Về lâu dài, Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tỉnh lập dự án xóa bỏ lối đi tự mở qua đường ngang; thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải về xây dựng các đường ngang, cầu vượt, hầm chui qua đường sắt để thực hiện việc xóa bỏ lối đi dân sinh trên địa bàn tỉnh theo lộ trình. Triển khai thực hiện việc di dời, nâng cấp cải tạo đường ngang Km 4119+419 ga Hòa Trinh (Thuận Nam) để đảm bảo trật tự ATGT đường sắt và thuận lợi cho người dân khi đi qua đường sắt, qua đó góp phần giảm TNGT đường sắt trên địa bàn tỉnh.