Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2025 (*)

LTS: Chiều 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khái quát kết quả thực hiện chương trình của Đại hội, vui mừng báo cáo Đại hội đã thành công tốt đẹp; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể Đại hội,

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tập trung trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của toàn Đảng bộ góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với sự nhất trí cao. Đó là sự khẳng định quyết tâm và niềm tin tưởng của Đảng bộ Ninh Thuận vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa; con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra; đồng thời bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2021-2025 nhằm đưa tỉnh ta bước vào giai đoạn mới - giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ có tính quyết định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; đến năm 2030, trở thành tỉnh có có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Đại hội đã lựa chọn và tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV có 47 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ theo quy định của Đảng; đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Một số đồng chí do điều kiện tuổi tác không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, Đại hội ghi nhận công lao, thành tích đóng góp cho Đảng bộ tỉnh của các đồng chí; mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đã bầu chọn 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, là những đồng chí tiêu biểu thay mặt cho Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang theo ý chí, niềm tin, trí tuệ, tình cảm và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để đóng góp vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Với kết quả trên, chúng ta khẳng định rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp - với tinh thần trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung và quyết tâm cao. Đại hội đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang theo dõi hướng về Đại hội.

Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn giúp đỡ và tham gia đóng góp ý kiến của các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương; là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, công phu, đúng quy trình từ khâu xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, các tiểu ban, các bộ phận giúp việc và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, sự đóng góp ý kiến thẳng thắn với tinh thần xây dựng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ. Đó cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nắm vững những quan điểm cơ bản của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng để vận dụng vào điều kiện thực tế ở tỉnh; là kết quả của trí tuệ tập thể đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Để Nghị quyết của Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề cơ bản là phải lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, các đồng chí đại biểu, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kết quả Đại hội; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, được thực hiện thường xuyên và liên tục, có kết quả tốt.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phát huy kết quả Đại hội, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thôi thúc mọi người ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng -

an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị lập nhiều thành tích vì tương lai quê hương Ninh Thuận; đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết là tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ trên các mặt ngay sau Đại hội và từ đầu năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Đại hội chúng ta trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã về dự và chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các Bộ, ban ngành Trung ương đã hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đại hội cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành, Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh: Yên Bái, Bình Thuận đã dành thời gian về dự và chia vui với Đảng bộ tỉnh.

Đại hội trân trọng cảm ơn Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư, Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, nguyên Tỉnh ủy viên khóa XIII, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị đã về dự, theo dõi, động viên cổ vũ và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội biểu dương toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã hăng hái, nỗ lực thi đua lập thành tích bằng những công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các ngành, các địa phương, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đã tận tụy, với trách nhiệm cao trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị và phục vụ Đại hội, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã theo dõi và thông tin kịp thời về Đại hội.

Đại hội cũng cảm ơn các đại biểu đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát, giúp Nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Kính thưa Đại hội,

Tuyệt đối tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, những thành quả đã đạt được; quyết tâm, nỗ lực khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tìm kiếm cơ hội trong thách thức; nắm bắt thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực, lựa chọn những giải pháp có tính bứt phá với những bước đi phù hợp để tạo ra sự khác biệt và giá trị mới; nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025 mà Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bộ vừa thông qua, với khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ, với tin thần được cống hiến vì nước, vì dân. Đó chính là nền tảng, là động lực để chúng ta phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Thuận giàu về kinh tế, văn minh-tiến bộ về xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

------------

(*) Tựa đề của Báo Ninh Thuận