Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Ninh Thuận về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động cụ thể hóa Chỉ thị số 06 ngày 25-6-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác công an bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 182 ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình; đồng thời xây dựng Phương án tổng thể về bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân.

Chủ động triển khai công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, địa bàn trọng điểm; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội Đảng. Tiếp tục rà soát, đấu tranh với đối tượng phản động, cơ hội chính trị, đối tượng hình sự; tăng cường quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài. Ban hành các kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá Đại hội, kích động biểu tình, gây rối ANTT hoặc lợi dụng không gian mạng để hướng dẫn phương thức chống phá Đảng, Nhà nước, chế tạo công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ để phá hoại. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến trật tự, an toàn xã hội. Do chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, nên đã từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, hạn chế điều kiện làm phát sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến quần chúng nhân dân những nội dung liên quan đến Đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia công tác bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết cơ bản các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng” ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03 của Chính phủ, nhằm chủ động phối hợp triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khi có yêu cầu.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, nhất là các lĩnh vực quản lý cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn liền với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.