Cụm thi đua 4 huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020

Ngày 13-10, Cụm thi đua 4 huyện, thành phố, gồm Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang – Tháp Chàm và các huyện Ninh Hải, Ninh Phước và Thuận Nam tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Trong năm 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thời kỳ mới. Nổi bật, đó là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị đạt chất lượng, vững chắc; chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ngày càng chuyển biến tiến bộ; công tác cải cách hành chính quân sự dần đi vào nền nếp, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều nỗ lực bảo đảm kịp thời cho yêu cầu, nhiệm vụ…

Đại tá Trương Thành Việt, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã bình bầu Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhất cụm thi đua, đây là cơ sở để Hội đồng thi đua, khen thưởng lực lượng vũ trang tỉnh nhận xét, khen thưởng trong tổng kết cuối năm 2020.