Hội nghị giao ban lực lượng Quân sự – Công an – Biên phòng tỉnh

Ngày 16-10, tại Công an tỉnh, 3 lực lượng gồm: Quân sự – Công an – Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh quý III, năm 2020.

Trong quý III, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, ANTT được giữ vững. Các lực lượng Quân sự – Công an – Biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo đúng nguyên tắc trên cơ sở đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ; đảm bảo tốt công tác giữ gìn ANTT tại các dự án, công trình, sự kiện lớn của tỉnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Theo đó, 3 lực lượng đã phối hợp tổ chức 1.632 buổi họp dân; gọi, răn đe, giáo dục 1.778 trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật; tổ chức 4.484 ca tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, lập lại TTATGT, trật tự đô thị; phát hiện, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập chơi khuya gây mất ANTT, bắt giữ nhiều vụ vi phạm về TTXH, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, lập 78 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường…

Toàn cảnh Hội nghị giao ban lực lượng Quân sự – Công an – Biên phòng tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong quý IV-năm 2020, mà trọng tâm là hiệp đồng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lực lượng Quân sự - Công an – Biên phòng đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp, phương hướng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; cảnh giác với các hoạt động của các thế lực thù địch, chủ động bám, nắm địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh có liên quan, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đến cán bộ, chiến sỹ thuộc 3 lực lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh với thế trận An ninh nhân dân trong tình hình mới.