Hương tình

Đưa em qua một cung đường 

Nghe hương tóc xõa còn vương đến giờ 

Vội vàng trao mấy vần thơ

Để ai ngơ ngẫn thẩn thờ mắt nâu

Biết là chưa có gì đâu

Sao hương tóc nhuộm đến sầu tiếng thơ.