Nắng lên

Qua bao tuần mưa gió

Hôm nay nắng lên rồi

Nụ hoa như bừng nở

Cánh nhuộm màu sáng tươi.

Tiếng con chim chìa vôi

Núp phía sau vòm lá

Mắt liếc nhìn nghiêng ngả

Đón tia nắng mặt trời.

Vạn vật cứ sinh sôi

Mùa đi qua vẫn thế

Hết mưa rồi nắng xế

Hết đêm trở lại ngày…

Riêng đời người không vậy

Năm tháng dần đổi thay!