Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 21-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (thuộc Bộ Công thương) tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020” cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, đối ngoại thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp (DN), Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, sau khi lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo “đánh giá tình hình xuất khẩu nông sản tỉnh ta, những khó khăn, thuận lợi, định hướng trong thời gian tới”, các học viên được nghe Phó giáo sư-Tiến sĩ Ngô Thị Thuận, Giảng viên chính- Chủ tịch Hội đồng khoa học (Viện ứng dụng Công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam) trình bày các chuyên đề: Tổng quan về Hiệp dịnh thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); Các ngành hàng nông sản tiềm năng và các yêu cầu đặt ra với từng ngành hàng khi xuất khẩu sang thị trường EU (Liên hiệp châu Âu); Hành động của DN Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng trước vận hội EVFTA.

Phó giáo sư-Tiến sĩ Ngô Thị Thuận trình bày các chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua đó giúp các học viên xác định rõ các ngành hàng nông sản (trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản), khẩn trương đầu tư nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm củng cố tính cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường EU. Đối với các DN, cần chú trọng vấn đề vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy trình quản lý do EU quy định, coi trọng trách nhiệm xã hội, minh bạch hóa thông tin về lao động, môi trường sản xuất, đặc biệt đảm bảo quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu vào EU.