Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Ngày 16- 10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ đào tạo không tập trung khoá 59.

Lớp học có 78 học viên là cán bộ, công chức viên chức đương chức và dự nguồn tại các cơ quan, đơn vị, sở ngành cấp tỉnh, huyện và thành phố. Sau hơn 1 năm học tập và rèn luyện với 6 học phần, có 73 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trong đó, có 3 học viên xếp loại giỏi, 59 học viên xếp loại khá và 11 học viên xếp loại trung bình. Kết thúc khoá học có 8 học viên được nhà trường khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Việc hoàn thành khoá học sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thực tiễn.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao Bằng tốt nghiệp và giấy khen cho các học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.