Trường Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về kinh tế

Ngày 19-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế khóa 2- năm 2020 cho 50 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học 5 ngày, các học viên được tìm hiểu chuyên đề tổng quan QLNN kinh tế; kỹ năng tham mưu và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; kỹ năng xử lý tình huống trong công tác QLNN về kinh tế; QLNN đối với dự án đầu tư; QLNN đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh... Ngoài ra, học viên còn được trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ QLNN về kinh tế tại cơ sở.

Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về kinh tế.

Thông qua lớp học giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QLNN về kinh tế tại địa phương và thực thi công vụ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ theo đúng quy định.