Đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2020), ngày 16-10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ năm 2020.

Công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ được ngành GD&ĐT trong tỉnh quan tâm thực hiện qua nhiều việc làm thiết thực. Ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tích cực vận động nữ cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực quản lý theo hướng đảm bảo “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục. Đồng thời chú trọng công tác cán bộ nữ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ… Hiện tỷ lệ lãnh đạo nữ cấp sở đạt 6,3%; cấp phòng, ban đạt 22,2%; tỷ lệ đơn vị cơ sở có nữ trong ban lãnh đạo chủ chốt đạt 59,7%.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020.

Năm 2021, ngành GD&ĐT đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm viêc nhà; hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; quan tâm công tác cán bộ nữ… Qua đó, góp phần quan trọng giúp nữ cán bộ, công chức, viên chức phát huy vài trò, vị thế trong gia đình, xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.