Khai giảng Lớp cao học chuyên ngành Chính sách công hệ không tập trung khóa 27

Ngày 26-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp cao học chuyên ngành Chính sách công hệ không tập trung khóa 27, đợt 1, năm 2020 - 2022.

Lớp cao học có 29 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 năm, các học viên được trang bị kiến thức nền tảng, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tham nhũng và phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội,…đồng thời nghiên cứu sâu về các lĩnh vực khoa học thuộc ngành chính sách công.

Khai giảng Lớp cao học chuyên ngành Chính sách công hệ không tập trung khóa 27.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng các học viên trúng tuyển và đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy chế trong quá trình học tập. Đồng thời, mong muốn sau khi hoàn thành khóa học, các tân thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công sẽ vận dụng và phát huy kiến thức đã được học áp dụng trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.