Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận: Tổ chức Lễ tôn vinh, khen tặng tài năng trẻ lần thứ 12

Ngày 20-9, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận tổ chức Lễ tôn vinh, khen tặng tài năng trẻ lần thứ 12-năm 2020 cho các học sinh tham gia Bảo hiểm Nhân thọ tại Bảo Việt, có thành tích học tập đạt học sinh giỏi 5 năm liền và 12 năm liền.

Lễ tôn vinh, khen tặng tài năng trẻ là hoạt động hằng năm được Công ty tổ chức từ năm 2009 đến nay nhằm chung tay, góp sức cùng xã hội chắp cánh tài năng trẻ của quê hương Ninh Thuận, khích lệ các em có thêm động lực tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập. Trong 12 năm qua, Công ty đã khen thưởng hơn 3.200 học sinh. Riêng năm 2020, có 240 học sinh được tôn vinh trong chương trình Khen tặng tài năng trẻ trên toàn tỉnh, trong đó có 18 em đạt thành tích học sinh giỏi 12 năm liền và 222 em là học sinh giỏi 5 năm liền.

Lãnh đạo Công ty Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận khen tặng các học sinh giỏi.