Trường Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 22-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho 180 cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật tình hình tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo; kỹ năng nghiệp vụ quản lý và ứng xử, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở... Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó, nâng cao vai trò tham mưu cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tôn giáo, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020.