Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn

Ngày 23-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Học viên được truyền đạt một số điểm mới về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/2/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra; công tác giám sát và tham mưu xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân vi phạm; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó giúp cán bộ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở.