Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học (GDTH).

Năm học qua, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học thuộc hệ thống GDTH trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt những kết quả nhất định. Mạng lưới trường THCS, THPT phát triển ổn định, đều khắp ở các vùng miền đảm bảo điều kiện cho học sinh học tập; cấp THCS, THPT có 2 loại hình trường công lập và tư thục; trường THPT chuyên được củng cố, mở rộng theo đề án đã được phê duyệt. Các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình GDTH theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; triển khai chương trình giáo dục hướng nghiệp, giáo dục phổ thông và từng bước phân luồng học sinh sau THCS, THPT; 100% trường học hoàn thành chương trình kế hoạch năm học trước ngày 10-7-2020 dựa trên chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trong năm học 2019-2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tỷ lệ học sinh bỏ học khá cao; cụ thể toàn tỉnh có 1.319 học sinh bỏ học, trong đó cấp THCS có 751 học sinh và cấp THPT có 346 học sinh. Việc tiếp cận giáo dục của học sinh miền núi và vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ của giáo viên ở một số bộ môn còn những hạn chế nhất định; cơ sở vật chất, hạ tầng để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học. Ảnh: D.My

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trường học thuộc hệ thống GDTH trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Kế hoạch hành động số 429/KH-UBND của UBND tỉnh về đổi mới công tác quản lý giáo dục tạo sự đột phá về phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện dạy và học theo chương trình GDTH mới và sách giáo khoa mới. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; thực hiện đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.