Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020

Ngày 22-9, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn của một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại Dự án Hồ chứa nước Kiền Kiền (Thuận Bắc) có tổng mức đầu tư 254,3 tỷ đồng, đến ngày 15-9, chỉ mới giải ngân được 6,31% kế hoạch vốn năm 2020. Lý do việc giải ngân chậm là không có mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công; nguồn vốn đối ứng ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương bố trí chưa đủ để phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, hạng mục kênh chuyển nước và đường thi công Đ1 và cụm công trình Kiền Kiền vướng vào đất lâm phần do Ban Quản lý rừng Núi Chúa quản lý, nên phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai
thực hiện và giải ngân vốn Dự án Hồ chứa nước Kiển Kiền (Thuận Bắc).

Về Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai Ninh Thuận, vay vốn Ngân hàng Thế giới tại địa bàn các huyện: Thuận Nam, Ninh Sơn và Ninh Phước, đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân 26,77% kế hoạch vốn năm 2020. Để giải ngân hết nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch năm 2020 là 161,619 tỷ đồng, chủ đầu tư kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt giá thay thế của Dự án; UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Ninh Phước tập trung tháo gỡ các vướng mắc về xác định nguồn gốc đất cũng như về các thủ tục khác thuộc thẩm quyền…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực; tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, chủ đầu tư dự án; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, nhưng phải đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả công trình, dự án. Đối với dự án đang thiếu vốn, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và trình HĐND tỉnh xét duyệt… phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục kiểm tra tình hình tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn Dự án Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2), Dự án Đập hạ lưu Sông Dinh và Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải giai đoạn 2- Tiểu dự án tại Tp. Phan Rang- Tháp Chàm.