Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III-2020

Ngày 18-9, tại huyện Ninh Phước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III-2020, nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác Mặt trận 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận các cấp đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và an sinh xã hội được Mặt trận các cấp phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. Trong phòng chống dịch COVID-19, các cấp Mặt trận đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp tái kích hoạt 236 tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương; phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đã từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực vào tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương, cơ sở…

 Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của Mặt trận các cấp trong thời gian qua. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Thực hiện có hiệu quả Tháng cao điểm hành động “Vì người nghèo” và lễ phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2020. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể năm 2020…