UBND tỉnh họp thống nhất quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản công

Ngày 21-9, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, thống nhất quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản công.

Tài sản công được xác định bao gồm: Quyền sử dụng đất, tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (trụ sở làm việc, công trình xây dựng khác gắn liền với đất…), tài sản của dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đã thu hồi và tài sản công khác. Theo báo cáo, hiện nay việc đấu giá tài sản công tạm thời xử lý theo trình tự 8 bước theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 151 ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành rà soát kỹ các quy định về trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản công, tài sản của dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đã thu hồi và tài sản công khác, không để thiếu sót, chồng chéo các quy định để sớm có trình tự, thủ tục hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện. Đối với quy trình đấu giá tài sản công thuộc thẩm quyền của cấp huyện cần phải thực hiện chặt chẽ, khi đấu giá bán tài sản công gồm quyền sử dụng đất, tài sản là nhà, đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước cần phải báo cáo, thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện cho chủ trương và báo cáo thẩm định rõ cho UBND tỉnh, tránh để xảy ra trường hợp sai phạm trong công tác đấu giá tài sản công.