Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh

Ngày 17- 8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB cho 81 cán bộ Hội CCB cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền; công tác hòa giải ở cơ sở và xử lý đơn thư của cựu chiến binh; công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận, năng lực thực tiễn về công tác Hội để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các học viên tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2020.