Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ đào tạo không tập trung khoá 57

Ngày 14-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ đào tạo không tập trung khoá 57.

Tham gia lớp học có 69 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn đang công tác tại các đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Kết thúc khoá học, có 69 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi; 47 đạt loại khá.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện toàn khoá.

Qua khoá học nhằm giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình công tác. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tốt toàn khoá.