Thuận Nam: Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Bắc-Nam

Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thuận Nam đi qua địa bàn 2 xã Nhị Hà và Phước Hà với tổng chiều dài hơn 17 km. Công tác GPMB được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, huyện tiến hành giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ 12,8 km tuyến chính. Tổng diện tích đất thu hồi gần 97 ha, có 175 hộ dân và 7 tổ chức có đất thuộc diện thu hồi. Trong đó, xã Nhị Hà 135 hộ và 5 tổ chức với tổng diện tích đất cần thu hồi là 56,53 ha; xã Phước Hà 40 hộ và 2 tổ chức với tổng diện tích đất thu hồi là 40,18 ha. Sau khi kiểm đếm, xác lập, UBND huyện đã phê duyệt phương án, kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 27,9 tỷ đồng.

Đơn vị thi công khẩn trương san lấp mặt bằng khu tái định cư, thực hiện di dân để bàn giao
mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án Đường cao tốc Bắc – Nam.

Đến thời điểm này, có 162 hộ dân đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tổng số tiền đã chi trả là gần 26,9 tỷ đồng; trong đó, xã Phước Hà 39 hộ/ 8,58 tỷ đồng, xã Nhị Hà 123 hộ/18,3 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 13 hộ chưa đồng ý nhận tiền, do đó hơn 6,1 ha đất chưa thể thu hồi bàn giao cho đơn vị thi công.

Bên cạnh GPMB tuyến chính ở giai đoạn 1, huyện còn thực hiện nhiệm vụ thu hồi hơn 7,6 ha để phục vụ thi công hơn 4,2 km đường vận hành phía Bắc hầm Núi Vung. Đến nay, toàn bộ 13 hộ dân có đất nằm trong diện giải tỏa đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng vốn giải ngân để thực hiện công tác GPMB phục vụ các dự án là hơn 38,2 tỷ đồng, đạt 68,2%. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện giải ngân gần 38 tỷ đồng, bao gồm tiền chi bồi thường, hỗ trợ người dân và tiền trồng rừng thay thế cùng một số chi phí khác. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam giải ngân số tiền gần 232 triệu đồng. Nguồn vốn kế hoạch năm 2019 là 33 tỷ đồng đã giải ngân 100%. Nguồn vốn kế hoạch 2020 hơn 23 tỷ đồng, giải ngân được hơn 5 tỷ đồng, đạt 22,57%.

Huyện Thuận Nam cũng đã bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công gấp rút san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân ngay trong tháng 8 tới. Đồng thời, chỉ đạo 2 xã Nhị Hà và Phước Hà thành lập các Tổ Quản lý tạm thời đối với phần đất đã bồi thường, hỗ trợ nhằm tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm. Đối với công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án, trên địa bàn huyện có 4 công trình cần di dời. Cụ thể: Đường dây diện 220kV, tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt, hệ thống mạng viễn thông của VNPT và Viettel. Theo trình tự thủ tục đầu tư xây dựng mới, huyện đã tiến hành xong bước lựa chọn nhà thầu, hiện đang chờ kết quả thẩm tra, phê duyệt của UBND tỉnh để nhà thầu tiến hành các bước theo quy định.

Riêng đối với 13 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đồng chí Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhị Hà và Phước Hà, Tổ Công tác của Huyện ủy tập trung phối hợp, tiến hành đối thoại trực tiếp với từng hộ dân và phân nhóm để có cách làm phù hợp. Trong đó, đối với một số hộ có yêu cầu tính thêm phần chi phí đào ao chống hạn, đề nghị thu hồi phần diện tích còn lại sau thu hồi, cần chú ý xem xét, nếu thấy phù hợp với thực tế và đúng với quy định của pháp luật, thì tính toán phương án bồi thường bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi, không để người dân phải chịu thiệt. Đối với nhóm các hộ dân không đồng ‎ý nhận tiền vì cho rằng giá đất, vật kiến trúc thấp, thì tích cực kiên trì tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu và đồng ý nhận tiền bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng.

Tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban, UBND xã, Thuận Nam sẽ sớm hoàn thành công tác GPMB Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam.