Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Nam triển khai nhiệm vụ quý III, năm 2020

Ngày 15-7, Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Nam họp đánh giá tình hình hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020.

Tính đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn tín dụng toàn huyện đạt 273 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn cân đối trung ương 225 tỷ đồng; nguồn vốn huy động 40,2 tỷ đồng, tăng 10,7 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn ủy thác của địa phương gần 6 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 41,2 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 268 tỷ đồng, tăng trên 16 tỷ đồng so với tháng đầu năm; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh khoảng 1,7 tỷ đồng, chiếm 0,67%, giảm 26 triệu đồng so với quý I. Thông qua NHCSXH huyện có 1.345 lượt hộ được vay vốn; hỗ trợ xây dựng 735 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Đến ngày 30/6/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác cho 04 tổ chức hội là 267,977 tỷ đồng, chiếm 99,97% tổng dư nợ với 187 tổ tiết kiệm và vay vốn...

Toàn cảnh Sơ kết quý II, Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Nam.

Quý III-2020, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, tiếp tục tập trung huy động tiền gửi tại điểm giao dịch xã và huy động tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 98%; đẩy mạnh nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đến cuối tháng 7/2020 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trừ chương trình cho vay nhà ở xã hội, xuất khẩu lao động từ nguồn vốn UBND tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng; Phòng giao dịch NHCSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, rà soát, kiện toàn hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu giảm 8% số lãi tồn, tương đương 85 triệu đồng...

Nhân dịp này, NHCSXH chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, tặng Giấy khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong kết quả hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020.