Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý III- năm 2020

Ngày 16-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý II và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III-năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 liên quan đến vốn tín dụng chính sách xã hội và thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ kịp thời; tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt trên 2.272 tỷ đồng, tăng 117,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 1.963,7 tỷ đồng; vốn huy động tổ chức, cá nhân, Tổ tiết kiệm và vay vốn 254,3 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương 54,6 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch cho vay thông qua 15 chương trình tín dụng đạt 342 tỷ đồng, với 9.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng tổng số cho vay đến nay lên 75.784 hộ, với tổng dư nợ đạt 2.266 tỷ đồng.

BĐD-HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020.

Triển khai nhiệm vụ quý III- năm 2020, BĐD-HĐQT các cấp, sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Nâng cao vai trò hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng. Xây dựng giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động rà soát, phân tích nợ xấu, phân loại từng đối tượng để có biện pháp thu hồi nợ đảm bảo. Tăng cường kiểm tra, đối chiếu hộ vay về dư nợ, tiền gửi, lãi tồn, sử dụng biên lai để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, hạn chế tình trạng nợ xấu xảy ra...