Bế mạc Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, chiều 15-7, kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021) họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp bế mạc. Ảnh: P.Bình

Mở đầu phiên họp, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình hạn hán gay gắt những tháng đầu năm 2020 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống KT-XH của tỉnh. Song trước tình hình đó, quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 8-1-2020 gồm 10 nhóm giải pháp chủ yếu với 206 nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020 và Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2018-2023. Đồng thời chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt, kịp thời thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tích cực phòng, chống đại dịch COVID-19 và ứng phó hiệu quả hạn hán, vừa bảo đảm phát triển KT-XH; thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự tại Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: P.Bình

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020. Theo đó, tập trung thực hiện tốt 15 nhóm nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp trọng tâm đã được UBND tỉnh đề ra một cách chủ động, quyết liệt; rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo sự bứt phá, phát triển toàn diện trong từng ngành, lĩnh vực; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính..., với quyết tâm phấn đấu cao nhất để đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh giao.

Sau phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và thảo luận, phân tích, xem xét, đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 đảm bảo tích cực hơn, khả thi, hiệu quả hơn, giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nhận định trong 6 tháng cuối năm 2020, tình hình hạn, mưa, lũ và dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn..., sẽ là những cản trở tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, tăng cường năng lực dự báo, phân tích sát đúng tình hình, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục rà soát, chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện tình hình mới; rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, du lịch để bù đắp tăng trưởng. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định và không để xảy ra tiêu cực. Chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm và xuất khẩu lao động. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và khai giảng năm học mới gắn với triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, có giải pháp hiệu quả để cải thiện mạnh mẽ, thực chất, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chỉ đạo bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc, khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng yêu cầu sau kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên tuyền kết quả của kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh để thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua.

-------------

Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X thông qua 21 nghị quyết:

1. Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 23-8-2016 của HĐND tỉnh thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh:P.Bình

3. Quy định một số chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

4. Sáp nhập các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Quy định giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

8. Quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9. Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ – CP ngày 11-1-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

10. Bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

11. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

12. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

13. Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

14. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần.

15. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo và sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (hạng mục: Khoa cấp cứu – cận lâm sàng và Khoa phổi).

16. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Nhà vòm bảo vệ và bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

17. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà tàng thư Công an tỉnh Ninh Thuận.

18. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu, huyện Thuận Nam.

19. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái.

20. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

21. Kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020.