Đại hội thi đua yêu nước huyện Thuận Bắc lần thứ III

Ngày 15-7, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tới.

Trong 5 năm, công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện Thuận Bắc quan tâm, triển khai sâu rộng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm. Qua 5 năm thực hiện phong trào, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 6.162 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng thương mại- dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp; hạ tầng cơ sở và văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,99%; tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực; nhiều hộ nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát triển trong sản xuất và chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng.

Lãnh huyện Thuận Bắc trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị các ngành bình quân hàng năm tăng 16%. Thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 41,7 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 3%; 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025.

Dịp này, UBND huyện Thuận Bắc tặng giấy khen cho 14 tập thể, 33 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.