Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 8,46%

Ngày 29-6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch COVID- 19 và hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch và khắc phục tình hình hạn vừa phát triển kinh tế để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra nên tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: công nghiệp và xây dựng tăng 42,49%, nhóm ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tăng 237,23%. Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm và thủy sản chiếm tỷ trọng 30,4%, công nghiệp và xây dựng chiếm 31,34%, dịch vụ chiếm 32,15%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,11%.

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Đối với các hoạt động ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát: Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt 18.349 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.770 tỷ đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 15.600 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng so với cuối năm 2019, đạt 89% kế hoạch năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 38,8 triệu USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 48,5% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 128,4 triệu USD, giảm 70,4% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 34,2% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 5,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 5 nhóm có chỉ số giá tăng.

Lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là việc triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ. Đã giải quyết việc làm mới cho 6.638/16.500 lao động, đạt 38,8% kế hoạch năm, giảm 34,29% so với cùng kỳ. Trong đó, lao động trong tỉnh 1.687 người; lao động ngoài tỉnh 4.902 người; xuất khẩu lao động 48/150 lao động, đạt 32% kế hoạch giao. Công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn; quy mô giáo dục được duy trì và chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; an ninh trật tự, chính trị được giữ vững.