Xây dựng Ninh Sơn trở thành trung tâm phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh

Với sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 huyện Ninh Sơn đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong định hướng phát triển của chặng đường mới, Đảng bộ huyện đang phấn đấu xây dựng Ninh Sơn trở thành trung tâm phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh.

Nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ninh Sơn đã có sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 14,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng định hướng và tương đối ổn định, vững chắc. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp đạt kết quả. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng bình quân 1,3%; sản lượng lương thực đạt 80 ngàn tấn, tốc độ tăng bình quân hàng năm 0,72%; chuyển đổi 82,5ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước triển khai các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là thực hiện liên kết tốt với các doanh nghiệp đối với cây trồng chủ lực của huyện như: mía, mỳ. Đáng chú ý là mô hình trồng hoa lan nuôi cấy mô và sản xuất nho rượu ứng dụng công nghệ cao rất hiệu quả, đã góp phần nâng cao giá trị ngành trồng trọt trên địa bàn huyện. Chăn nuôi tiếp tục phát triển cả về chất lượng và giá trị kinh tế, tổng đàn gia súc hiện có 72.052 con, tăng 45,66% so với năm 2015; từng bước chuyển đổi mạnh từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo hướng trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp. Thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng, tái sinh rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 48,37%.

Công nhân Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (Ninh Sơn) thi đua sản xuất chào mừng Đại hội.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá mạnh, một số lĩnh vực có bước phát triển đột phá. Tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 26,8%; nhiều dự án thủy điện và điện mặt trời được triển khai đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ, tiêu dùng xã hội; tăng thu ngân sách, phát triển KT-XH của địa phương. Trên địa bàn huyện có 79 doanh nghiệp, với trên 1.700 lao động. Hoạt động đầu tư phát triển được chú trọng, hiệu quả được nâng lên. Đầu tư hàng năm phù hợp với định hướng và cơ cấu theo từng ngành, lĩnh vực, tính chất từng nguồn vốn. Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên 270 tỷ đồng, được tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm, cấp bách, nhất là khu tái định canh, định cư, xây dựng trường lớp đạt chuẩn, hạ tầng đô thị, thủy lợi, giao thông nông thôn… đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay, có 3/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 13,7 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với năm 2015. KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư, bước đầu có phát triển tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, từ 25,95% đầu nhiệm kỳ, đến nay chỉ còn 9,74%.

Động lực về phát triển nông, lâm nghiệp

Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của Đảng bộ huyện Ninh Sơn là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân với trọng tâm là phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, chế biến nông, lâm sản, dịch vụ du lịch để nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Đồng chí Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới huyện sẽ huy động tối đa nội lực; đổi mới ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để phát triển KT-XH nhanh, bền vững; phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người dân đạt mức khá của tỉnh. Trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển ngành nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, năng suất cao. Xây dựng ổn định các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy mô lớn theo hướng hàng hóa như: Mía, mỳ, lúa, bắp và một số cây ăn quả đặc sản. Khuyến khích phát triển chăn nuôi khép kín theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi vỗ béo.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế của từng vùng, từng địa phương, nhất là các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp tốt theo hướng VietGAP, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa trong sản xuất và dịch vụ trong nông nghiệp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng chuyên canh, chăn nuôi tập trung có quy mô lớn, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp chủ lực như: công nghiệp chế biến nông-lâm sản, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước,...; đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài huyện đầu tư trong lĩnh vực là thế mạnh của huyện.

Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng điện vào các khu, vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư mở rộng thị trường nông thôn, đầu tư xây dựng khu du lịch Sa Kai, vườn trái cây Lâm Sơn; mở rộng khu Krông Pha; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sông Ông-Suối Thương. Mở rộng đầu tư tín dụng có hiệu quả vào các vùng, những dự án trọng điểm; huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là cho vay phục vụ nông nghiệp và nông thôn theo các chương trình của Chính phủ: phục vụ sản xuất nông nghiệp, mở rộng trang trại chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề; thực hiện tốt chính sách của Nhà nước để người dân có thể sống, làm giàu từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.