Đóng điện Trạm Biến áp 200kV Ninh Phước

Ngày 28-6, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ đóng điện Trạm Biến áp 200kV Ninh Phước và đấu nối, chuyển giao cho Truyền tải điện Ninh Thuận quản lý vận hành.

Trạm Biến áp 220kV Ninh Phước xây dựng ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu (Ninh Phước) với quy mô 2 máy biến áp 220kV-250MVA, 8 ngăn lộ 220kV, 2 ngăn lộ 110kV và 2 ngăn lộ 22kV, dự phòng vị trí cho lắp đặt 6 ngăn lộ 220kV và 2 ngăn lộ 110kV trong tương lai. Đường dây 220kV đấu nối có chiều dài tuyến 4,6 km xây dựng với quy mô 4 mạch đi trên địa phận xã Nhị Hà (Thuận Nam) và xã Phước Hữu. Đây là loại công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư gần 308,9 tỷ đồng từ nguồn vốn của EVNNPT bố trí theo kế hoạch.

Trạm Biến áp 220kV Ninh Phước và đầu nối hoàn thành đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Công trình được khởi công vào ngày 27-12-2019, quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm của tập thể Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh, nên đã hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch đề ra.

Trạm Biến áp 220kV Ninh Phước và đầu nối xây dựng nhằm mục tiêu thu gom công suất các dự án năng lượng tái tạo để chuyển lên hệ thống; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đây là công trình được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.