Ninh Phước liên kết tạo "đầu ra" cho sản phẩm nông nghiệp

Những năm qua, huyện Ninh Phước luôn chú trọng đẩy mạnh sản xuất gắn với thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân yên tâm mở rộng diện tích canh tác, nâng cao thu nhập.

Ninh Phước có tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Để nâng cao giá trị sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua, huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng chí Huỳnh Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Ngoài việc tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Cùng với đó, huyện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hình thức liên kết sản xuất, nhằm khai thác hiệu quả những sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế liên kết với doanh nghiệp Tân Tiến trồng măng tây xanh mang lại hiệu quả cao. Ảnh: TM

Với những hoạt động thiết thực trên, nhiều doanh nghiệp đã hợp tác với các hợp tác xã và hộ dân cung ứng dịch vụ “đầu vào, đầu ra”, hỗ trợ kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, đã tạo cơ hội lớn cho nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước tạo ra mối quan hệ gắn bó ổn định giữa doanh nghiệp và nông dân. Điển hình như mô hình liên kết trong sản xuất măng tây xanh giữa doanh nghiệp Tân Tiến với HTX Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Châu Rế, xã Phước Hải bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Bà Châu Thị Xéo, Giám đốc HTX, cho biết: Việc liên kết sản xuất giúp các hộ thành viên được nhiều cái lợi trong quá trình sản xuất. Bởi không chỉ giúp các hộ thành viên thay đổi được tập quán sản xuất, mà còn có cơ hội nắm bắt được kỹ thuật mới trong sản xuất, vì vậy năng suất và chất lượng sản phẩm đạt cao. Đặc biệt, doanh nghiệp còn hỗ trợ kinh phí mua giống, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, nên tránh được tình trạng được mùa, mất giá hay bị thương lái ép giá. Do đó, việc liên kết là rất cần thiết để doanh nghiệp và nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, mở rộng diện tích canh tác, nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị sản xuất, mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân.

Nông dân Ninh Phước chăm sóc bắp lai. Ảnh: Hồng Lâm

Việc liên kết trong sản xuất không chỉ thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, mà còn giúp nông dân thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ liên kết lại với nhau trong sản xuất, tạo ra chuỗi sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thị trường. Đến nay, huyện đã thu hút đươc một số đơn vị liên kết sản xuất và hình thành được các vùng chuyên canh trồng lúa với quy mô lớn tại các xã, thị trấn; trồng bắp giống ở các xã Phước Vinh, Phước Sơn; trồng măng tây xanh ở xã An Hải và Phước Hải, trồng nho sạch ở xã Phước Thuận, trồng táo sạch ở xã Phước Vinh…

Theo ông Huỳnh Tuấn Anh, thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích các địa phương, HTX và người dân thực hiện liên kết sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tập quán canh tác manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung gắn liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học và kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chương trình, dự án và nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất để nâng cao thu nhập.